CBPU tilbyder foredraget  FRA BROKKULTUR TIL VINDERKULTUR                                                                        KONTAKT OS FOR MERE INFORMATION                  VELKOMMEN TIL CARSTEN BRANDT PERSONALEUDVIKLING
 

 
         I Carsten Brandt PersonaleUdvikling arbejder
         vi med kompetenceudvikling i større og mindre
         organisationer inden for 4 områder:
 
         ¤  Organisationsudvikling
         ¤  Chef- og lederudvikling
         ¤  Gruppe- og teamudvikling  
         ¤  Personlig udvikling
 
         Vores virksomhedsfilosofi bygger på det faktum,
         at de fleste teorier er gode, men desværre
         værdiløse, hvis de ikke kan omsættes i praksis.
 
         I Carsten Brandt PersonaleUdvikling er lejring
         af viden hos kunden samt fokus på bundlinie-
         resultatet vigtige parametre for et samarbejde.

         Vort motto er - Fra Ord til Handling !
 

 
        Vi har specialiseret os i at uddanne og træne
        organisationer, ledere og medarbejdere med
        henblik på at levendegøre og implementere
        anerkendte kompetenceudviklingsteorier.

        Teorierne omsættes til praksis ved hjælp af
        handlingsorienterede øvelser, der følges op
        af proces for at sikre implementering og
        fastholdelse i dagligdagen.

        Vi anvender ofte naturen som "træningsbane",
        idet vi oplever, at den adfærd, der afdækkes på
        vore aktiviteter udenfor trygge og vante rammer,
        som oftest afspejler den normale daglige adfærd.

        Træningen finder sted i et særdeles kontrolleret
        træningsmiljø, hvor etik og sikkerhed har vores
        største fokus og bevågenhed.


        www.bftl.dk